Bilde1

Sirkulærøkonomi og plusshus, en illustrasjon