Darwin finker Foto Louie Lea Shutterstock NTB

Fugler kan tilpasse seg mange slags nisjer. Denne spiser skinnet til haviguaner på Galapagos. Foto: Louie Lea, Shutterstock, NTB

Evolusjonen. BIldet viser en fugl som nærmer seg en haviguan på Galapagos.

Fugler kan tilpasse seg mange slags nisjer. Denne spiser skinnet til haviguaner på Galapagos. Foto: Louie Lea, Shutterstock, NTB