381301_370p

Sørli lekepark midt i Oslo med veggmalerier og grøntområder rundt.

Sørli lekepark midt i Oslo med veggmalerier og grøntområder rundt.

Sørli lekepark på Tøyen i Oslo er utformet spesielt med tanke på å skape trygghet. Uteområdet skal kunne brukes av ulike brukere og aldersgrupper hver dag. Lekeparken er mangfoldig og oversiktlig, med god belysning på kveldstid. Veggmaleriet er lyssatt for å fremheve det som en del av parken. Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter. Foto: Adam Stirling