brosme_fotouglem-RESIZE

Tradisjonelt benyttes brosme til produksjon av tørr- og saltfisk. I et nytt prosjekt undersøkes det om brosme kan benyttes i filetproduksjon. Foto: Solveig Uglem/SINTEF

Tradisjonelt benyttes brosme til produksjon av tørr- og saltfisk. I et nytt prosjekt undersøkes det om brosme kan benyttes i filetproduksjon. Foto: Solveig Uglem/SINTEF