Sørenga

Hundrevis av badegjester ligger på betongkai foran mørkebrå boligblokker. En person ses i svevet i et stup.

Oslo 20220623. Oslofolket nyter været ute på Sørengkaia. Foto: Javad Parsa / NTB