Lege pasient Illustrasjonsfoto Shutterstock NTB

Privatiseringen har ikke gjort pasientene mer fornøyde med helsevesenet sitt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Helsevesenet. Bildet viser en pasient og en lege.

Privatiseringen har ikke gjort pasientene mer fornøyde med helsevesenet sitt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB