Blue,Whale,(balaenoptera,Musculus),,Mirissa,,Sri,Lanka,,Indian,Ocean

Blåhvaler er verdens største dyr. I dag regner forskere med at det bare finnes mellom 5000 og 15.000 voksne individer igjen. Dette er bare noen få prosent av bestanden som fantes før den omfattende jakten i forrige århundre. Foto: Andrew Sutton, Shutterstock, NTB

Hvaler. Bildet viser en blåhval.

Blåhvaler er verdens største dyr. I dag regner forskere med at det bare finnes mellom 5000 og 15.000 voksne individer igjen. Dette er bare noen få prosent av bestanden som fantes før den omfattende jakten i forrige århundre. Foto: Andrew Sutton, Shutterstock, NTB