Trening 1 Foto SHhtterstock NTB

Fysisk aktive har jevnt over bedre mental helse enn andre. Men de som økte treningsmengden tidlig under pandemien, fikk større problemer enn andre fysisk aktive. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Fysisk aktive. Bildet viser utkjørt mann med lang skygge.

Fysisk aktive har jevnt over bedre mental helse enn andre. Men de som økte treningsmengden tidlig under pandemien, fikk større problemer enn andre fysisk aktive. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB