Membran_co2_colortech

Membrankonsetp koblet sammen i form av flere celler og en elektrisk krets.

Lovende hydrogenteknolgoi: Membranen finnes inne i flere "celler" koblet sammen i form av flere celler og en elektrisk krets.