image001-1-1-RESIZE

Harald Malerød-Fjeld med en elektrokjemisk celle som er kjernen i den nye teknologien som både lager hydrogen og fanger CO2. Foto: Daniel Clark, CoorsTek Membrane Sciences