Illustrasjon_hydrogenmembran

Seniorforsker Thijs Peters i SINTEF er medforfatter til artikkelen som viser at oppskalering av den lovende nye måten å lage hydrogen på, er mulig.

Illustrasjon av hydrogenmembran.

Illustrasjonen viser prinsippene bak den nye hydrogen-membranen. Illustrasjon: