illustrasjon-03-1-RESIZE

Grafisk figur - snittbilde gjennom smelteovn for silisium

Slik kan silisium produseres utslippsfritt i fremtiden: Om forskerne lykkes, kan fremtidens silisiumproduksjon foregå i to trinn. I tillegg til råstoffet kvarts vil det nå bli tilført hydrogengass i stedet for kull. Ut kommer fortsatt silisium. Avgassen er ikke lenger CO2, men uskyldig vanndamp. Illustrasjon: Knut Gangåssæter / SINTEF