dronepilotvinge-jpg

Denne flyvingen er 3-printet på SINTEFs egen lab

Denne flyvingen er 3-printet på SINTEFs egen lab