dronepilotvinge-jpg-RESIZE

Høyt henger de og 3-D printet er de - på egen lab. SINTEF's (uformelle) flyvinge ble utdelt til de nysertifiserte dronepilotene, som også fikk kake og applaus. Foto: Olav Spanne

Høyt henger de og 3-D printet er de - på egen lab. SINTEF's (uformelle) flyvinge ble utdelt til de nysertifiserte dronepilotene, som også fikk kake og applaus. Foto: Olav Spanne