Eldre mann trener Foto Colourbox

Det er lett å miste troen. Det er hardt å beholde den. Men ikke umulig. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Troen. Bildet viser eldre mann som trener i helsestudio.

Det er lett å miste troen. Det er hardt å beholde den. Men ikke umulig. Illustrasjonsfoto: Colourbox