Flom i Opo

Elv som er rammet av flom på grunn av klimaendringer

Klimaendringer vil gi oss flom.

Dagen etter flommen Oktober 2014