HoloFish sampling7 tapeworm MN

Bendelormen i laksen har egne mikroorganismer som igjen har eget DNA. Som kanskje kan påvirke fiskens helse. Foto: Martin Nielsen, HoloFish

Parasitter. Bildet viser en bendelorm på glass.

Bendelormen i laksen har egne mikroorganismer som igjen har eget DNA. Som kanskje kan påvirke fiskens helse. Foto: Martin Nielsen, HoloFish