HoloFish sampling5 MN

Fiskehelse er av stor økonomisk betydning også. Foto: Martin Nielsen, HoloFish

Bildet viser et laksehode.

Fiskehelse er av stor økonomisk betydning også. Foto: Martin Nielsen, HoloFish