HoloFish sampling4 MN

Forskere har tatt prøver fra oppdrettslaks. Foto: Martin Nielsen, HoloFish

Parasitter. Bildet viser prøvetaking fra laks.

Forskere har tatt prøver fra oppdrettslaks. Foto: Martin Nielsen, HoloFish