HoloFish sampling2 MN

Kunnskap om parasitter og fiskens helse er blant annet viktig for akvakultur. Foto: Martin Nielsen, HoloFish

Bildet viser laks i merde.

Kunnskap om parasitter og fiskens helse er blant annet viktig for akvakultur. Foto: Martin Nielsen, HoloFish