Laks 1 Foto Shutterstock NTB

Alle mikroorganismene i laksen har sitt DNA som kan påvirke laksens helse. Men det er ikke alt. For parasitter i laksen har igjen sine egne mikroorganismer, som igjen har eget DNA. Som kanskje også påvirker laksens helse. Foto: Shutterstock, NTB

Parasitter. Bildet viser en laks.

Alle mikroorganismene i laksen har sitt DNA som kan påvirke laksens helse. Men det er ikke alt. For parasitter i laksen har igjen sine egne mikroorganismer, som igjen har eget DNA. Som kanskje også påvirker laksens helse. Foto: Shutterstock, NTB