tørrlagt gyte grop med død yngel

Tørrlagt gyteområde juni 2012 (det er navnet på bildefilen, ikke bildetekst) Egg og yngel blir liggende tørrlagt i grusen, og yngel fanges i groper når elvebunnen rundt tørker ut.

Elver. Bildet viser yngel i tørrlagt gryte.

Tørrlagt gyteområde juni 2012 (det er navnet på bildefilen, ikke bildetekst) Egg og yngel blir liggende tørrlagt i grusen, og yngel fanges i groper når elvebunnen rundt tørker ut.