Jostein Mosby

Etter å ha vært sterkt preget forurensning fra industri har Elva Otra igjen blitt et lakseførende vassdrag, men Jostein Mosby i Otra laxefiskelag er bekymret for årets lakseyngel. Otra er en av mange norske elver som er utsatt for effektkjøring hos kraftverkene.

Elver. Bildet viser Jostein Mosby.

Etter å ha vært sterkt preget forurensning fra industri har Elva Otra igjen blitt et lakseførende vassdrag, men Jostein Mosby i Otra laxefiskelag er bekymret for årets lakseyngel. Otra er en av mange norske elver som er utsatt for effektkjøring hos kraftverkene.