Tørrlagt elv Foto Carsten Stig Jensen NVE

Det er et problem at elvene kan bli mer eller mindre tørrlagt i perioder. Foto: Carsten Stig Jensen, NVE

Elver. BIldet viser tørrlagt elv.

Det er et problem at elvene kan bli mer eller mindre tørrlagt i perioder. Foto: Carsten Stig Jensen, NVE