Død yngel

Ifølge Otra laxefiskelag har det i nyere tid forekommet betydelig yngeldød i mai/juni. Det såkalt grønne skiftet vil antagelig føre til at noen ønsker mer variasjon i vannføringen i norske elver.

Elver. Bildet viser død fiskeyngel.

Ifølge Otra laxefiskelag har det i nyere tid forekommet betydelig yngeldød i mai/juni. Det såkalt grønne skiftet vil antagelig føre til at noen ønsker mer variasjon i vannføringen i norske elver.