hblund-granulat-rotated-RESIZE

Forvandling i flere trinn. Plastavfallet som selskapet Noprec i Trøndelag henter, kvernes først opp til små plastbiter (øverst i bildet) før disse igjen smeltes ned og gjøres omtil små plastkuler (nederst i bildet). Foto: Henrik Brynthe Lund/SINTEF