econet men on cage

Fra oppdrettsnot. Men i kjeldress står på gangbane, foran brønnbåt med rødt skrog. Blå fjell i bakgrunnen.