Veibygging E6 Malvik-croppet

Bilde av skrånende landskap der eksisterende veitrase utvides, store steinfyllinger dominerer landskapet