Illustrasjonen viser de ulike elementene en plusshus-definisjon består av. Illustrasjon Tonje Healey Trulsrud

Et plusshus skal ha et overskudd av energi som det kan dele med omgivelsene. Illustrasjon: Tonje Healey Trulsrud, NTNU

Plusshus. Tegningen viser et plusshus som deler energien med omgivelsene.

Et plusshus skal ha et overskudd av energi som det kan dele med omgivelsene. Illustrasjon: Tonje Healey Trulsrud, NTNU