Skjeletter journal Foto RIksantikvaren

Journalen til SK152, skjelettet fra en kvinne som døde rundt år 1200, med bevis for et dødelig patogen mellom tennene. I en artikkel om sykdommen hennes kaller forskere henne Agnes. Foto: Riksantikvaren, NTNU Vitenskapsmuseet

SKjeletter. Rapporten til SK152, også kalt Agnes.

Journalen til SK152, skjelettet fra en kvinne som døde rundt år 1200, med bevis for et dødelig patogen mellom tennene. I en artikkel om sykdommen hennes kaller forskere henne Agnes. Foto: Riksantikvaren, NTNU Vitenskapsmuseet