mapoftrondheimold-1000×750

Et kart av Trondheim fra 1658, mot slutten av perioden som MedHeal 600 undersøker. På denne tida hadde befolkningen i byen kommet seg etter svartedauden, men byen var fremdeles liten sammenlignet med andre europeiske bosetninger lenger sør. Kart: Det Kgl Bibliotek

Bildet viser et kart fra Trondheim i 1658.

Et kart av Trondheim fra 1658, mot slutten av perioden som MedHeal 600 undersøker. På denne tida hadde befolkningen i byen kommet seg etter svartedauden, men byen var fremdeles liten sammenlignet med andre europeiske bosetninger lenger sør. Kart: Det Kgl Bibliotek