8 Observasjonspyramidenillustrasjon

Observasjonspyramiden. Samme område overvåkes på flere nivåer på samme tid. Illustrasjon: Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

AMOS. Illustrasjonen viser observasjonspyramiden, der samme område overvåkes på flere nivåer på samme tid.

Observasjonspyramiden. Samme område overvåkes på flere nivåer på samme tid. Illustrasjon: Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU