6 Otter og Apherusa Foto Live Oftedahl

To ubemannede og autonome fartøy: Apherusa og Otter, laget av Maritime Robotics. Foto: Asgeir J. Sørensen

To ubemannede og autonome fartøy: Apherusa og Otter, laget av Maritime Robotics. Foto: Asgeir J. Sørensen