Trondheim 18.09.2017 : SINTEF Materialer og kjemi. Foto: Thor Nielsen

To forskere jobber med membranteknologi i laboratorie.

Membranteknologi utvikles i denne laben hos SINTEF.

Trondheim 18.09.2017 : SINTEF Materialer og kjemi. Foto: Thor Nielsen