gass-permeasjon-test-av-membraner-sittende-tekniker-l-e-m-parnas-og-seniorforsker-sandru-marius-RESIZE

To forskere jobber med membranteknologi i laboratorie.

Membranteknologi utvikles i denne laben hos SINTEF.

Trondheim 18.09.2017 : SINTEF Materialer og kjemi. Foto: Thor Nielsen