Emily Cowan jakter på arter, og saltmyras evne til å lagre CO2.

Forsker Emily Cowan på jakt etter arter i en saltmyr utenfor Stockholm. Foto: Rachel Tiller

Forsker Emily Cowan på jakt etter arter i en saltmyr utenfor Stockholm. Foto: Rachel Tiller

Carefully identifying different plant species in Sweden (© Line Andersen)