emily-cowan-in-salt-marsh-in-stockholm-2021-photo-taken-by-rachel-tiller-rotated-RESIZE

Forsker Emily Cowan på jakt etter arter i en saltmyr utenfor Stockholm. Foto: Rachel Tiller

Forsker Emily Cowan  jakter på ulike arter og tidevannssumpens evne til å lagre CO2. Her er hun i felt utenfor Stockholm. Foto: Rachel Tiller/SINTEF