Tankskip i Arktis Foto Shutterstock NTB

Noen få, store tankskip er en mye større trussel enn de mange fiskefartøyene. Foto: Shutterstock, NTB

Tankskip. Bildet viser et tankskip i Arktis.

Noen få, store tankskip er en mye større trussel enn de mange fiskefartøyene. Foto: Shutterstock, NTB