Arktis Nordøstpassasjen NOAA

Kartet viser mulige ruter i Arktis. Den til venstre, nordsjøruten, er allerede i bruk i dag. Illustrasjon: NOAA

Kartet viser ulike skipsruter i Arktis.

Kartet viser mulige ruter i Arktis. Den til venstre, nordsjøruten, er allerede i bruk i dag. Illustrasjon: NOAA