Fiskefartøyer Bjørnøya Foto Shutterstock, NTB

Farvannene rundt Svalbard og sør for Bjørnøya er viktige for fiskerne. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser fiskefartøyer sør for Bjørnøya.

Farvannene rundt Svalbard og sør for Bjørnøya er viktige for fiskerne. Foto: Shutterstock, NTB