Kolonoskopi 1 Foto Colourbox

Kolonoskopi er fremdeles best, men kapasiteten i helsevesenet er for liten. Foto: Colourbox

Tarmkreft. Foto fra kolonoskopi.

Kolonoskopi er fremdeles best, men kapasiteten i helsevesenet er for liten. Foto: Colourbox