Corrosion,Rusty,Through,Socket,Tube,Steam,Gas,Leak,Pipeline,At-RESIZE

Isolert rørledning går langs grønt gress, delere av isolasjonen er flekket av og avslører rustskader på stålet. Ut av et lite hull strømmer damp.