Kirkeruiner på Grønland Foto James H Barrett NTNU Vitenskapsmuseet

Kirkeruiner fra norrøne bosetninger øst på Grønland. Foto: James H. Barrett, NTNU Vitenskapsmuseet

Elfenben. Bildet viser kirkeruiner på Grønland.

Kirkeruiner fra norrøne bosetninger øst på Grønland. Foto: James H. Barrett, NTNU Vitenskapsmuseet