Konstruksjon Glomfjorden Foto Statkraft (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra konstruksjonen av vannkraftverket i Glomfjorden. Foto: Statkraft (CC BY-NC-ND 2.0)