Konstruksjon crop Glomfjorden Foto Statkraft (CC BY-NC-ND 2.0) – Copy

Fra konstruksjonen av vannkraftverket i Glomfjorden. Foto: Statkraft (CC BY-NC-ND 2.0)

Vannkraft. Bildet viser vannkraftkonstruksjonen i Glomfjorden.

Fra konstruksjonen av vannkraftverket i Glomfjorden. Foto: Statkraft (CC BY-NC-ND 2.0)