Depresjon 3 Illustrasjonsfoto Colourbox

Metakognitiv terapi har tidligere vist seg å være effektivt både mot angst og depresjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Grubling. Bildet viser en deprimert gutt.

Metakognitiv terapi har tidligere vist seg å være effektivt både mot angst og depresjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox