Plast 1 Foto Shutterstock NTB

Til nå har produksjonen av plast overskredet grensene for det planeten vår kan takle. Foto: Shutterstock, NTB

Plast. Bildet viser omfattende plastforurensning i vann.

Til nå har produksjonen av plast overskredet grensene for det planeten vår kan takle. Foto: Shutterstock, NTB