Exhaust,Of,Gas,Turbine,Engine,At,Offshore,Oil,And,Gas-RESIZE

Gir bedre energiutnyttelse

Det er mange fordeler med brenselceller som en del av kraftforsyningen på en plattform, forklarer Colmenares-Rausseo:

For det første er brenselceller modul-basert teknologi og dermed kan størrelsen på systemet enkelt justeres etter hvor mye kraft det er behov for. De krever lite plass og kan derfor brukes på de fleste steder. For det andre responderer brenselceller raskt på endringer i “last” – altså mengden strøm den produserer. Dette gjør de velegnet til å balansere ujevn strømforsyning fra for eksempel offshore vindturbiner. Sist, men ikke minst har de høyere virkningsgrad enn gassturbiner.

Offshore gassturbin. Disse kan erstattes med brenselceller.

Gir bedre energiutnyttelse Det er mange fordeler med brenselceller som en del av kraftforsyningen på en plattform, forklarer Colmenares-Rausseo: For det første er brenselceller modul-basert teknologi og dermed kan størrelsen på systemet enkelt justeres etter hvor mye kraft det er behov for. De krever lite plass og kan derfor brukes på de fleste steder. For det andre responderer brenselceller raskt på endringer i "last" – altså mengden strøm den produserer. Dette gjør de velegnet til å balansere ujevn strømforsyning fra for eksempel offshore vindturbiner. Sist, men ikke minst har de høyere virkningsgrad enn gassturbiner.