Elbiler 1 Foto Shutterstock NTB

Elbiler har det største potensialet for å kutte transportutslippene på land. Men det forutsetter også bærekraftig produksjon av batterier og selve elektrisiteten. Foto: Shutterstock, NTB

Drivhusgasser. Bildet viser flere elbiler på lading.

Elbiler har det største potensialet for å kutte transportutslippene på land. Men det forutsetter også bærekraftig produksjon av batterier og selve elektrisiteten. Foto: Shutterstock, NTB