Bronsealdersko fra Langfonne i Jotunheimen Foto Vegard Vike, Kulturhistorisk Museum i Oslo